Skip to main content

Vereniging, voor leden, door leden

We zijn een sportvereniging. Net als bij andere verenigingen bepalen de leden - op dit moment ongeveer 105 - wat er bij de vereniging gebeurt, hoe de vereniging bestuurd wordt en welke activiteiten er worden gedaan.

Actieve leden

Meer dan tweederde van de leden is op de één of andere manier actief voor de vereniging: bij het geven van instructie, het organiseren van duiken, een bestuursfunctie, redactie, materiaalverzorging, bibliotheek, clubhuis en bar, fotoboeken, website of het organiseren van kampen of andere evenementen.

Sportiviteit, gezelligheid en veiligheid

Onze duikevenementen staan in het kader van veiligheid, gezelligheid en sportiviteit. We proberen duikevenement altijd een leerzaam, recreatief en ontspannen karakter te geven. We houden de contributie laag omdat we alleen maar bestaan uit leden die hun vrijwillige bijdrage leveren aan onze duik- en duikgerelateerde activiteiten

NOB/CMAS

Als vereniging zijn we aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), die op haar beurt verbonden is met de wereldfederatie van duikbonden: de Confederation Moniale des Activités Subaquatic (CMAS). Naast NOB instructeurs zijn er ook instructeurs die aangesloten bij de National Association of Underwater Instructors (NAUI) en/of de Professional Association of Diving Instructors (PADI).